สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลท่าสายลวด


กิจกรรมการเรียนการสอน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและส่งแฟ้ม โครงงานนักศึกษา กศน.อำเภอแม่สอด  ณ หอประชุม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและส่งแฟ้ม โครงงานนักศึกษา กศน.อำเภอแม่สอด ณ หอประชุม
          โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและส่งแฟ้ม โครงงานนักศึกษา (โรงยิม)วันที่ 11 กันยายน 2557......

อ่านต่อ

โครงการประชุมคณะกรรมการ ตรวจแฟ้มสะสมงาน ของ การเทียบระดับการศึกษาขั้นสุงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการประชุมคณะกรรมการ ตรวจแฟ้มสะสมงาน ของ การเทียบระดับการศึกษาขั้นสุงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          โครงการประชุมคณะกรรมการ ตรวจแฟ้มสะสมงาน ของ การเทียบระดับการศึกษาขั้นสุงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

การจัดกิจกรรมแสเวที เสวนา แสดงความคิดเห็น ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12ประการ กศน ตำลท่าสายลวด การจัดกิจกรรมแสเวที เสวนา แสดงความคิดเห็น ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12ประการ กศน ตำลท่าสายลวด
          การจัดกิจกรรมแสเวที เสวนา แสดงความคิดเห็น ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12ประการ 27 กันยายน 2557......

อ่านต่อ

สอบปลายภาค ของนักศึกษา กศน ตำบลท่าสายลวด ประจำปีการศึกษา 1 / 2557  ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สอบปลายภาค ของนักศึกษา กศน ตำบลท่าสายลวด ประจำปีการศึกษา 1 / 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ
          สอบปลายภาค ของนักศึกษา กศน ตำบลท่าสายลวด ประจำปีการศึกษา 1 / 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบล

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม