สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านแม่ละเมา


กิจกรรมการเรียนการสอน

พานักเรียนไปเข้าร่วมปลูกป่า ร่วมกับชาวบ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พานักเรียนไปเข้าร่วมปลูกป่า ร่วมกับชาวบ้าน หัวหน้าส่วนราชการ
          วันนี้พวกเราสู้มาก เนื่องจากวันนี้ฝนดีจัง นั่งหนาวจัง......

อ่านต่อ

รับชุดพละ และ อุปกรณ์การเรียน รับชุดพละ และ อุปกรณ์การเรียน
          วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ ได้ทำการแจกชุดพละและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ศศช.บ้านแม่ละเมา เป็นที่เรี......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
          พวกเรามาช่วยกัน เตรียมพื้นที่ปลูกผักกัน จะได้มีผักกินเยอะๆ พวกเรากินผักที่เราปลูกทุกวัน ที่เหลือแจกฟ......

อ่านต่อ

ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ
          นักเรียน ศศช.บ้านแม่ละเมา ในระดับชั้น ป.๑ และ ป.๒ ทุกคนไปร่วมปลูกป่าร่วมกับชาวบ้านแม่ละเมา เนื่องในว......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม