สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลหนองหลวง


กิจกรรมการเรียนการสอน

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
          กศน.อำเภออุ้มผาง ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา กศน. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรร......

อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
          กศน.อำเภออุ้มผาง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและการฝึกระเ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

กิิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก กิิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก
          นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก ......

อ่านต่อ

กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
          นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสาบานตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม