สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลแม่จัน


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
          กศน.ตำบลแม่จัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกระบบขั้นพื้นฐาน ให้แก่กลุ่มประชาชนที่สนใจ......

อ่านต่อ

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจร โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจร
          กศน.ตำบลแม่จัน ได้จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจร เพื่อให้ความรู้ในด้านกฎหมายจราจรและการปฏิบัติ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

โครงงานนักศึกษาตำบลแม่จัน เสื้อเชโปล้ โครงงานนักศึกษาตำบลแม่จัน เสื้อเชโปล้
          โครงงานนักศึกษา กศน.ตำบลแม่จัน เสื้อเชโปล้(เสื้อกระเหรี่ยง)......

อ่านต่อ

บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนังสืออัจฉริยะ
          กศน.ตำบลแม่จัด ได้จัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะประจำในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนในหมู่บ้......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม