สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลวังจันทร์


กิจกรรมการเรียนการสอน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลวังจันทร์  ช่างก่อสร้างเบื้องต้น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลวังจันทร์ ช่างก่อสร้างเบื้องต้น
          โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลวังจันทร์ ช่างก่อสร้างเบื้องต้น ณ กศน.ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จ......

อ่านต่อ

โครงการปรับความรู้พื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ โครงการปรับความรู้พื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
          โครงการปรับความรู้พื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของนักศึกษา กศน.ตำบลวังจันทร์ ตำบลวังจัน......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียน
          การนำเสนอผลงาน นักเรียน ตำบลวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก......

อ่านต่อ

ผลงาน ผู้เรียน ผลงาน ผู้เรียน
          กิจกรรม บูชาน้ำแม่ ณ บ้านจัดสรร ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบล

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม