สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านมะโอโค๊ะ


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนรักในถิ่นฐานของตนเองพร้อมทั......

อ่านต่อ

กิจกรรมภาวะโภชนา กิจกรรมภาวะโภชนา
          กิจกรรมภาวะโภชนา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างแข็งสมบูรณ์และจิตใจแจ่มใสร่าเริง ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
          การเรียนรูปทรงเรขาคณิตบูรณาการศิลปะศึกษา......

อ่านต่อ

จิตตปัญญาศึกษา จิตตปัญญาศึกษา
          กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

โครงการเรียนรู้บูรณาการฯ ครูเพื่อศิษย์

แผนการเรียนรู้

ข้อมูลนักศึกษา

กิจกรรมการเรียน

การประเมินผลตามสภาพจริง

วีดีโอ การรับเสด็จฯ

         

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม