[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
กศน.ตำบล ในสังกัด
  
ประวัติ กศน.อำเภออุ้มผาง  
 

                                                                      ประวัติอำเภออุ้มผาง
ประวัติอำเภออุ้มผางเดิมเป็นที่อยู่ของชาวกะเหรี่ยงทั้งหมด ต่อมาในระยะหลัง ๆ ได้มี คนไทยจากภาคเหนืออพยพเข้ามาทำมาหากิน
    เมื่อปี พ.ศ. 2432 พื้นที่ อ.อุ้มผาง ขึ้นกับ จ.อุทัยธานี ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เมืองหน้าด่านทางชายแดนตะวันตกคอยตรวจตราชาวพม่าที่เดินทางเข้ามาค้าขายในราชอาณาจักร มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราเอกสารเดินทาง ซึ่งเอกสารข้ามชายแดนสมัยก่อนจะนำใส่กระบอกไม้ไผ่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อช่วยป้องกันฝนและเอกสารฉีกขาดระหว่างเดินทางแรมเดือนในป่าได้ เมื่อมาถึงอุ้มผางจะเปิดกระบอกไม้ไผ่ที่เก็บเอกสารเพื่อแสดงเอกสารนี้เรียกว่าภาษากะเหรี่ยงว่า “อุมผะ” ต่อมาได้เพี้ยนเป็น “อุ้มผาง” ซึ่งเป็นชื่อเรียกของอำเภอในปัจจุบันจุดอุ้มผะหรือจุดเปิดกระบอกไม้ไผ่นี้ ตั้งอยู่ที่บ้านกุยเคล๊อะ ต.แม่กลอง ปัจจุบันคือบ้านกุยเลอตอ ต.แม่จัน
ปี พ.ศ. 2440 ได้ยกฐานะจากตำบลขึ้นเป็นอำเภอแม่กลอง ตั้งอยู่ที่บ้านแม่กลองเก่า ม. 2 ตำบล แม่กลองในปัจจุบัน
    ปี พ.ศ. 2469 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยุบอำเภอแม่กลอง     เป็นกิ่งอำเภอแม่กลอง และโอนการปกครองจาก จ.อุทัยธานี ไปขึ้นกับ จ.กำแพงเพชร พ.ศ. 2499 ได้ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอไปอยู่ที่บ้านอุ้มผาง    หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง ในปัจจุบัน พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งอำเภออุ้มผาง
    ปี พ.ศ. 2502 วันที่ 22  เมษายน  2502  ทางราชการได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอำเภอ   อุ้มผาง เป็นอำเภออุ้มผาง และขึ้นกับจังหวัดตากจนกระทั่งทุกวันนี้
สภาพทางภูมิศาสตร์
อำเภออุ้มผาง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  4,325,383 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  2,703,362.5  ไร่ เป็นอำเภอที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีพรมแดนติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า ยาวประมาณ 180  กิโลเมตร
    อำเภออุ้มผาง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีป่าไม้หนาแน่นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลอง แนวเทือกเขาเหล่านี้ คือ เทือกเขาถนนธงชัยซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า มีพื้นที่เป็นภูเขาร้อยละ 97    มีพื้นที่ราบตามหุบเขาและลุ่มน้ำเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น
ลักษณะภูมิประเทศ
1.    ที่ตั้งของอำเภออำเภออุ้มผางเป็นอำเภอหนึ่งใน 8 อำเภอของจังหวัดตาก ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของตอนต้นของแม่น้ำแม่กลอง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดตาก ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 249 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 16 องศา 22 ลิบดาเหนือ ถึง 15 องศา 13 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 3 ลิบดาตะวันออก ถึง 98 องศา 37 ลิปดา ตะวันออก
2.    อาณาเขต
ทิศเหนือ        ติดต่ออำเภอพบพระ   จังหวัดตาก
ทิศใต้            ติดต่ออำเภอสังขละบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  
ทิศตะวันออก        ติดต่ออำเภอคลองลาน อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร     อำเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์     อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันตก        ติดต่อประเทศสหภาพพม่า
ภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศในอำเภออุ้มผางมี 3 ฤดู เช่นเดียวกับสภาพอากาศทั่วไปในภาคเหนือ คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่เป็นอำเภอที่มีอากาศ   แตกต่างกันมากในแต่ละฤดู ดังนี้
    ฤดูร้อน  จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน วัดได้ 39.2 องศาเซลเซียส (เดือนมีนาคม 2535)
    ฤดูฝน    จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม อำเภออุ้มผางจัดว่าเป็นอำเภอที่มีฝนตกชุกอำเภอหนึ่ง เพราะว่ามีภูเขาสูงและป่าไม้หนาแน่น ปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงสุดในวันเดียวกันคือ 299.2 มิลลิเมตร (299.2 มม. เดือน ก.ค.  2535)
    ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบันวัดได้ 2.5 องศาเซลเซียส (เดือน ธ.ค. 2536)

ทรัพยากรธรรมชาติ
1. แหล่งน้ำ   จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง ป่าไม้หนาทึบ ฝนตกชุกทำให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนมาก ที่สำคัญได้แก่
1.1. แม่น้ำแม่กลอง  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสูงใน ต.โมโกร มีลำห้วยไหลมารวมกันหลายสายในเขต บ.แม่กลองคี  ม.3 ต.โมโกร ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน  ต.โมโกร  ต.อุ้มผาง ไหลเข้าสู่  ต.แม่ละมุ้ง และ ต.แม่จัน เป็นเส้นแบ่งเขตตำบลดังกล่าวแล้วไปบรรจบกับแม่น้ำแม่จันที่ปากห้วยแม่จันรวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลองแล้วไหลลงไปทางทิศใต้เข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแม่น้ำแควใหญ่
1.2. แม่น้ำแม่จัน มีต้นน้ำมาจากดอยผะวี ต.แม่จัน ซึ่งเป็นเทือกเขากั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพท่าทีลำห้วยสายเล็ก ๆ ในเขต ต.แม่จัน ไหลลงสู่แม่น้ำแม่จัน ทำให้มีปริมาณน้ำอยู่ตลอดปีไปบรรจบกับแม่น้ำแม่กลองที่ปากห้วยแม่จันรวมเป็นแม่น้ำแม่กลอง
1.3. ห้วยอุ้มผาง มีต้นน้ำมาจากภูเขาทางทิศตะวันออกไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองอำนวยประโยชน์ในด้านการเกษตร การอุปโภค บริโภคแก่ราษฎร บ.อุ้มผาง บ.กิ่วห้าง บ.แปโดทะ บ.อุ้มผางคี อ.อุ้มผาง
1.4. ห้วยยะแมะ เกิดจากลำห้วยยะโม่ และลำห้วยมอผาแร่ไหลมารวมกันไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลอง หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ในด้านการเกษตรมากที่สุดคือ บ.แม่กลองใหม่ ต.แม่กลอง
1.5. ห้วยหนองหลวง มีต้นน้ำมาจาก “น้ำดั้น” (น้ำที่ไหลออกมาจากผิดดินตามธรรมชาติ) ไหลผ่าน บ.หนองหลวง บ.เซอทะ บ.เดลอคี ต.หนองหลวง ลงสู่แม่น้ำแม่กลอง
1.6. ห้วยแม่ละมุ้ง มีต้นน้ำอยู่บริเวณ บ.แม่ละมุ้งคี ต.แม่ละมุ้ง ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลอง

2. ป่าไม้ อำเภออุ้มผาง มีพื้นที่ทั้งหมด 2,703,362.5 ไร่ สภาพดินขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่เป็นเขาลักษณะดินจะเป็นดินหินสีแดง ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนบริเวณที่ราบระหว่างภูเขาจะเป็นดินร่วมปนทราบและบริเวณลุ่มแม่น้ำจะเป็นดินปนทรายและดินร่วน ด้วยอำเภออุ้มผาง มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจึงมีป่าไม้มาก เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพอยู่ประมาณ 1,904,594 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.8 ของพื้นที่อำเภอทั้งหมด ไม้ที่มีอยู่ในป่าไม้อำเภออุ้มผาง ได้แก่ ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้ตะแบก ไม้ตะเคียน ยาง ฯลฯ ป่าไม้ในอำเภออุ้มผางเป็นป่าที่ได้มีการอนุรักษ์โดยประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ

3. สัตว์ป่า สภาพป่าไม้ในอำเภออุ้มผาง เป็นป่าดงดิบหนาทึบ จึงทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ สัตว์ป่าเหล่านี้ ได้แก่ ช้าง หมี เสือ กระทิง เก้ง กวาง เลียงผา หมูป่า ไก่ป่า ไก่ฟ้า นกยูง ฯลฯ สัตว์ป่าเหล่านี้อาศัยอยู่ตามป่าทึบทั่วไปในทุกตำบล แต่มีมากในเขต ต.แม่จัน และ ต.แม่ละมุ้ง
4. แร่ธาตุ อำเภออุ้มผาง มีแร่ที่สำคัญ ได้แก่ ดีบุก พลวง วุลแฟรม ลิกไนล์ เหล็ก แต่ยังไม่มีการสำรวจขุดขึ้นมาใช้อย่างจริงจัง
การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อกับอำเภออุ้มผางในปัจจุบัน  หากเริ่มต้นจากตัวเมืองจังหวัดตากสามารถเดินทางไปยังอำเภออุ้มผาง ได้โดยไปตามทางหลวงหมายเลข 0 จนถึงทางแยกเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ไปอำเภอแม่สอดระยะทาง 84 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าสู่ตัวเมือง อำเภอแม่สอดเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1190 ไปจนถึงอำเภออุ้มผางระยะทาง 164 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองจังหวัดตากถึงอำเภออุ้มผาง ประมาณ 260 กม.
อนึ่งจากอำเภอพบพระสามารถเดินทางไปยังอำเภออุ้มผางได้อีกเส้นทางหนึ่งเริ่มจากที่ว่าการอำเภอพบพระไปบ้านว่าเล่ย์ผ่านเข้าไปในเขตแดนของประเทศสหภาพพม่า เข้าเข้าเขตแดนไทยอีกครั้งหนึ่งที่บ้านห้วนส้าน  ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง และเดินทางสู่ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง รวมระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร แต่สภาพทางเป็นดินลูกรังใช้ได้เฉพาะฤดูแล้ง
การปกครองและการบริหารราชการ
1.    การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภออุ้มผางแบ่งการปกครองเป็น 6 ตำบล 36 หมู่บ้าน
2.    การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็นองค์การบริการส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อำเภออุ้มผางมีเทศบาล 3 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง
- เทศบาลตำบลอุ้มผาง  หมู่ 1  บ้านอุ้มผาง
- เทศบาลตำบลแม่จัน   หมู่ 2  บ้านกล้อทอ
- เทศบาลตำบลแม่กลอง   หมู่ 1 บ้านแม่กลอง 
- องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง   หมู่ 3  บ้านกิ่วห้าง
- องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร    หมู่ 2  บ้านตะเป่อพู
ภาวะเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
สภาพทางเศรษฐกิจของอำเภออุ้มผาง ขึ้นอยู่กับการเกษตร เป็นการเพาะปลูกที่มุ่งเลี้ยงตนเองเป็นหลักใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ การติดต่อสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจส่วนมากจะติดต่อกับอำเภอ  แม่สอด ซึ่งเป็นแหล่งสินค้าที่ประชาชนอุ้มผางมาซื้อสินค้าได้สะดวกที่สุด
1.    พืชที่สำคัญที่มีการเพาะปลูกที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา กาแฟ พืชผักสวนครัว และไม้ผล ไม้ยืนต้น มะม่วง นุ่น มะขาม ไผ่ต่าง ๆ 
2.    การเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์ในอำเภออุ้มผาง เป็นการเลี้ยงสัตว์รายย่อยภายในครอบครัวยังไม่มีกิจการเลี้ยงสัตว์รายใหญ่หรือฟาร์มปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงกันตามบ้านทั่ว ๆ ไป ได้แก ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ เป็ด ไก่ ห่าน สำหรับช้างมีมากในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง
3.    อุตสาหกรรมและหัตถกรรม อำเภออุ้มผางยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจร้านค้าหรือบริการขนาดใหญ่ถึงแม้จะมีวัตถุดิบก็ตามแต่ก็ไม่สามารถทำอุตสาหกรรมได้ เพราะโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอสำหรับหัตถกรรมนั้น ไม่มีการทำเพื่อการค้ามีแต่ทำไว้เพื่อใช้เองเช่น การทอผ้าของชาวกะเหรี่ยง ซึ่ง ส่วนมากจะทอไว้ใช้ในครัวเรือน โดยซื้อด้ายและไหมจากตลาดในอำเภออุ้มผาง
4.    สถาบันการเงินและแหล่งเงินกู้  อำเภออุ้มผางมีสถาบันการเงิน  เช่น  ธกส. สาขาอุ้มผาง  และ ธนาคารออมสินสาขาอุ้มผาง
5.    การสื่อสารของอำเภอ
- ไปรษณีย์ มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอ 1 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน 8 แห่ง ให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่นจำหน่ายดวงตราไปรษณีย์ยากร โทรเลขธนานัติ
- โทรศัพท์ มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ติดต่อภายในจังหวัด หรือนอกเขตจังหวัดจำนวน 23 แห่งเปิดบริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2530เป็นต้นมา สถานที่ราชการหรือตามบ้านของราษฎร์ก็มีโทรศัพท์ใช้กันประมาณ 80 เปอร์เซ็น
การศึกษาและศาสนา
1.การศึกษา สภาพการศึกษาของอำเภออุ้มผาง ยังต้องการการพัฒนาอีกมากเพราะว่าในปัจจุบันยังมีประชาชน เป็นจำนวนมากที่ขาดการศึกษา โดยเฉพาะในหมู่ชาวเขาที่อยู่ห่างไกล พูดและอ่านภาษาไทยไม่ค่อยได้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อเจ้าที่ของรัฐที่จะเข้าไปติดต่อทำความเข้าใจปัจจุบันอำเภออุ้มผางมีการให้การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1.1    มีโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน  1  แห่ง
1.2    มีโรงเรียนประชาบาล สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 15 แห่ง 3 สาขา
1.3    มีโรงเรียนโดยการดำเนินงาน ตชด.  จำนวน  5  แห่ง
1.4    มีห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง ดำเนินการโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
1.5    มีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  จำนวน  15  แห่ง
1.6    มีศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)   จำนวน  4  แห่ง
1.7    กศน.ตำบล  2  แห่ง
1.8    บ้าหนังสืออัจฉริยะ  36  แห่ง
3.    การศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่ในอำเภออุ้มผางนับถือศาสนาพุทธ มีชาวไทยภูเขาบางส่วนที่นับถือผีอยู่บ้าง อำเภออุ้มผาง 
วัฒนธรรมและประเพณี
อำเภออุ้มผางมีประชากรอพยบมาจากหลายท้องถิ่น จึงมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอย่างผสมปนกัน นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากพม่าอีกด้วย ชาวไทยในอำเภออุ้มผางพูดภาษพื้นเมืองภาคเหนือ แต่สำเนียงแตกต่างไปจากแถบลานนาไทย
การสาธารณสุข
การบริการด้านสาธารณสุขของอำเภออุ้มผาง มีขอบเขตครอบคลุมกิจการด้านต่าง ๆ คือการป้องกันรักษาโรค การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การวางแผนครอบครัว ฯลฯ ในปัจจุบันอำเภออุ้มผางมีโรงพยาบาล  1 แห่ง คือ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
นอกจากนี้ยังมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง และสถานบริการสาธารณสุข (อนามัย) ตามตำบลต่างๆ ซึ่งนอกจากจะให้บริการทางด้านสาธารณสุขแล้วยังมีสหกรณ์อาสาสมัครต่าง ๆ เช่น หมออาสาหมู่บ้าน ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข อาสาสมัครกำจัดไข้มาลาเรีย
สถานที่ท่องเที่ยว อำเภออุ้มผาง มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติหลายแห่งที่สำคัญได้แก่
1.    น้ำตกทีลอซู  อยู่ในเขตบ้านโขะทะ  ม. 3 ต.แม่จัน  อ.อุ้มผาง สูงประมาณ 200-300 เมตร ยาวเกือบ 500 เมตร ฤดูกาลที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวคือ เดือน พ.ย. – เม.ย.
2.    น้ำตกทีลอจ่อ อยู่ในเขตบ้านอุ้มผาง ม.1 ต.อุ้มผาง ลักษณะคล้ายสายฝนตลอดเวลา สภาพน้ำตกแบ่ง เป็นชั้น ๆ รวม 2 ชั้น ฤดูที่เหมาะสมแก่การ ท่องเที่ยว คือหลังฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว คือหลังฤดูฝน    หรือน้ำหลาก ประมาณเดือน  ธ.ค. – พ.ค.
3.    น้ำตกทีเซปะหละ อยู่ในเขตบ้านเซปละ ม.2 ต.แม่ละมุ้ง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง น้ำตกจะตกลงมาเป็นชั้น ๆ มีความกว้างประมาณ 10 เมตร สูง 50 เมตร
4.    น้ำตกแม่กลองคี หรือน้ำตกแม่กลองน้อย อยู่ในเขตบ้านแม่กลองคี ม. 3 ต.โมโกร เป็นน้ำตกที่มี 2 ชั้น    
5.     มีความสูง และทางเดินชัน ฤดูฝนน้ำตกจะสวยงามมาก ความสูงประมาณ 20 – 30 เมตร
6.    ดอยหัวหมด อยู่ในเขตบ้านอุ้มผาง ต.อุ้มผาง เป็นภูเขาที่เป็นแนวยาวหลายลูกต่อกันบนภูเขานี้จะไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น แต่จะมีต้นหญ้าเตี้ย ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป  รวมทั้งโขดหินเป็นระยะ มองจากด้านล่างขึ้นไปจะเห็นบ้านอุ้มผาง และทิวเขาสลับซับซ้อนกันโดยรอบทิวทัศน์สวยงามมาก
7.    ถ้ำตะโค๊ะบิ๊  ตั้งอยู่ใ