สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลอุ้มผาง


กิจกรรมการเรียนการสอน

แหล่งเรียนรู้ศาลเจ้าพะวอ แหล่งเรียนรู้ศาลเจ้าพะวอ
          กศน.ตำบลอุ้มผาง ได้นำนักศึกษาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศาลพะวอ เพื่อศึกษาประวัติและวีรกรรมความกล้าหาญขอ......

อ่านต่อ

โครงการทำขนมไทย โครงการทำขนมไทย
          กศน.ตำบลอุ้มผาง ได้จัดโครงการอาชีพหลักสูตรการทำขนมไทย ให้แก่ผู้สนใจเพื่อนนำไปประกอบอาชีพหารายได้......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
          นักศึกษา กศน.อำเภออุ้มผาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อปลูกฝังให้เห็นถึงพิษภัยยา......

อ่านต่อ

พัฒนาศูนย์การเรียน พัฒนาศูนย์การเรียน
          กศน.ตำบลอุ้มผาง ได้จัดพัฒนาศูนย์การเรียนโดยให้นักศึกษามาช่วยกันทำความสะอาดศูนย์การเรียน เพื่อให้ศูนย......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม