สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลโมโกร


กิจกรรมการเรียนการสอน

โครงการภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษ
          กศน.ตำบลโมโกร ได้จัดโครงการภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดอาเซียน......

อ่านต่อ

โครงการอบรมภาษาพม่า โครงการอบรมภาษาพม่า
          กศน.ตำบลโมโกร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โครงการอบรมภาษาพม่า เพื่อให้ประชาชนได้ม......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

มุมรักการอ่าน มุมรักการอ่าน
          กศน.ตำบลโมโกร ได้จัดมุมอ่านหนังสือไว้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ......

อ่านต่อ

บ้านอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ
          กศน.ตำบลโมโกร ได้จัดบ้านอัจฉริยะประจำหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้และปลูกฝังการรักการอ่......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม