สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลแม่ละมุ้ง


กิจกรรมการเรียนการสอน

โครงการอาชีพ ทำไม้กวาดดอกหญ้า โครงการอาชีพ ทำไม้กวาดดอกหญ้า
          กศน.ตำบลแม่ละมุ้ง ได้จัดโครงการอาชีพ หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า เป็นการถ่ายทอดให้ความรู้ในการทำไม้ก......

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจร โครงการพัฒนาทักษะชีวิต วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจร
          กศน.ตำบลแม่ละมุ้ง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจร เพื่อให้ความรู้ด้านการข......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

กิจกรรมคืนต้นไม้สู่ป่า กิจกรรมคืนต้นไม้สู่ป่า
          ครูและนักศึกษา กศน. ได้ร่วมกันปลูต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โลก......

อ่านต่อ

เดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร เดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร
          นักศึกษา กศน. และคณะครูร่วมกันเดินรณรงค์เพื่อให้ประชาชนใส่ใจเคารพกฎจราจร ณ อำเภออุ้มผาง......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม