สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลแม่กลอง


กิจกรรมการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
          กศน.ตำบลแม่กลอง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา อาทิ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมกีฬ......

อ่านต่อ

โครงการอาชีพ สานตระกร้าจากเส้นพลาสติก โครงการอาชีพ สานตระกร้าจากเส้นพลาสติก
          กศน.ตำบลแม่กลอง ได้จัดโครงการอาชีพหลักสูตรสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก ให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจเพื่อน......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
          กศน.ตำบลแม่กลอง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมเดิรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและให้ประชาชนรับรู้......

อ่านต่อ

ประกวดโครงงานนักศึกษา ประกวดโครงงานนักศึกษา
          ในช่วงหลังจากสอบปลายภาค กศน.อำเภออุ้มผางได้มีการจัดประกวดโครงงานนักศึกษา โดยให้นักศึกษาแต่ละตำบลนำผล......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม