สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลรวมไทยพัฒนา


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น วิชาช่างปูกระเบื้อง จำนวน 50 ชั่วโมง กิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น วิชาช่างปูกระเบื้อง จำนวน 50 ชั่วโมง
          1.รับสมัครผู้ที่สนใจ 2.จัดหาวิทยากร 3.กำหนดระยะเวลาเรียน 4.เรียนและปฎิบัติจนจบหลักสูตร 5.สอบภาคป......

อ่านต่อ

กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลรวมไทยพัฒนา ณ บ้านพะดี กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลรวมไทยพัฒนา ณ บ้านพะดี
          กศน.ตำบลร่วมกับห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลรวมไทยพัฒนา ณ บ้านพะดี - ให้บริการหนั......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

วิชาภาษาไทย และวิชาศิลปศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาศิลปศึกษา
          เรื่องการเขียน และการคิด ให้นักศึกษาคิดและเขียนการทำการ์ด การทำพานไหว้ครู......

อ่านต่อ

โครงงานการทอผ้ากระเหรี่ยงกี่กระตุก โครงงานการทอผ้ากระเหรี่ยงกี่กระตุก
          วัสดุอุปกรณ์ทอผ้า 1. ที่กอด้าย (เจาะกัว) 2. ไม้ขึ้นเครื่องทอ(ทะเบอร์) 3. ยอแคว 4. ทาทิ 5. ห......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบล

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม