สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลคีรีราษฎร์


กิจกรรมการเรียนการสอน

เดินวิ่งมาราธอน และปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำตกป่าหวาย เดินวิ่งมาราธอน และปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำตกป่าหวาย
           กศน.ตำบลคีรีราษฎร์ ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษากา......

อ่านต่อ

ศึกษาเรียนรู้ในชุมชน   การแกะสลักไม้ ศึกษาเรียนรู้ในชุมชน การแกะสลักไม้
          กศน.ตำบลคีรีราษฎร์ นำนักศึกษาเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การแกะสลักไม้ ณ บ้านใหม่ยอดคีรีร หม......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

กีฬาต้านภัยยาเสตติด กีฬาต้านภัยยาเสตติด
          กศน.ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการ กศน.อำเภอพบพระ แข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติด ......

อ่านต่อ

 บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3
           กศน.ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ณ โรงพยา......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบล

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม