สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กศน. ตำบลช่องแคบ


กิจกรรมการเรียนการสอน

โครงการ กศน.อำเภอพบพระ น้อมระลึกบุญคุณครู โครงการ กศน.อำเภอพบพระ น้อมระลึกบุญคุณครู
          กศน.ตำบลช่องแคบ เข้าร่วมโครงการ กศน.อำเภอพบพระ น้อมระลึกบุญคุณครู ณ วัดพบพระเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลช่อ......

อ่านต่อ

โครงการ คืนความสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและพิธีเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการ คืนความสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและพิธีเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
          กศน.ตำบลช่องแคบ เข้าร่วมโครงการ คืนความสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและพิธีเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

การนำเสนอ โครงงาน นักศึกษา การนำเสนอ โครงงาน นักศึกษา
          กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ได้ดำเนินการนำเสนอโครงงานของนักศึกษา ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ......

อ่านต่อ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วิชาศิลปะศึกษา กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วิชาศิลปะศึกษา
          กศน.ตำบลช่องแคบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาศิลปะศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้ให้นักศึกษาออ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบล

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม