สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านป่าพลู


กิจกรรมการเรียนการสอน

โครงการส่งเสริมสหกรณ์ โครงการส่งเสริมสหกรณ์
          โครงการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพย์กรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยช......

อ่านต่อ

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
          โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมให้นักเรียนทำการเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงเป็ดเทศ เ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

จิตอาสา (สอนหนังสือผู้ไม่รู้หนังสือ) จิตอาสา (สอนหนังสือผู้ไม่รู้หนังสือ)
           ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยะธรรม มีน้ำใจ ช่วยเหรือคนอื่น ......

อ่านต่อ

ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียน
          ผลงานนักเรียน การจักสาน......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม