สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านกุยเคล๊อะ


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา(บ้านหนังสือสืออัฉริยะ) กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา(บ้านหนังสือสืออัฉริยะ)
          ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง......

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตศึกษา กิจกรรมจิตศึกษา
          การจัดกิจกรรม ครูได้จัดให้ผู้เรียนได้นั่งสมาธิหน้าเสาธงในตอนเช้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ปั้นดินน้ำมัน ปั้นดินน้ำมัน
          ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะได้พัฒนาฝีมือ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิ ......

อ่านต่อ

ไม้กวาดจากไม้ไผ่ ไม้กวาดจากไม้ไผ่
          ส่งเสริมให้นักเรียนนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ของใช้มาใช้เอง ประหยัดค่าใช้จ่าย ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

โครงการเรียนรู้บูรณาการฯ ครูเพื่อศิษย์

แผนการเรียนรู้

ข้อมูลนักศึกษา

กิจกรรมการเรียน

การประเมินผลตามสภาพจริง

วีดีโอ การรับเสด็จฯ

         

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม