สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเกริงปะตีคลี่


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมพัฒนาทัศนียภาพ กิจกรรมพัฒนาทัศนียภาพ
          กิจกรรมพัฒนาทัศนียภาพ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาและยังทำให้สถานศึกษาสะอาดเรียบร้อย......

อ่านต่อ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ศศช.ได้ดำเนินการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ให้นักเรียนอย่างเป็นประจำ และจัดกิจกรรมสำรวจป่าแล......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
          การเรียนรูปทรงเรขาคณิตบูรณาการศิลปะศึกษา......

อ่านต่อ

สรุปการเรียนรู้ สรุปการเรียนรู้
          สรุปการเรียนรู้เด็กนักเรียนเป็น Mind Mapping ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

โครงการเรียนรู้บูรณาการฯ ครูเพื่อศิษย์

แผนการเรียนรู้

ข้อมูลนักศึกษา

กิจกรรมการเรียน

การประเมินผลตามสภาพจริง

วีดีโอ การรับเสด็จฯ

         

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม