สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านกรูโบ


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมจิตศึกษา ศศช.บ้านกรูโบ กิจกรรมจิตศึกษา ศศช.บ้านกรูโบ
          กิจกรรมจิตศึกษา ศศช.บ้านกรูโบ เป็นกิจกรรมที่เป็นฝึกสมาธิให้กับเด็กทำให้เด็กมีสมาธิที่จะประกอบกิจกรรม......

อ่านต่อ

ฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวข้าวรวงของ ณ บ้านกรูโบ ฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวข้าวรวงของ ณ บ้านกรูโบ
          ฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวข้าวรวงของ ณ บ้านกรูโบช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม เป็นช่วงเกี่ยวเกี่ยวผลผ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียน
          ผลงานนักเรียน ปั้นดินน้ำมัน ......

อ่านต่อ

ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียน
          ผลงานนักเรียน เรื่องการจักสาน......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม