สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านปอเล้อ


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมพัฒนาตกแต่ศศช. กิจกรรมพัฒนาตกแต่ศศช.
           ศศช.เป็นแหล่งการเรียนรู้พร้อมทั้งให้บริการทางการศึกษาแก่ทุกคนในชุมชน ครูร่วมกันจัดกิจกรรมการตกแต่ง ......

อ่านต่อ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
          ? เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้ดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้มีการปลูกผัก ครูได้สอนวิธีการและขั้นตอนในการ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ศิลปะเพื่อการเรียนรู้
          ครูได้มีการจัดหารอุปกรณ์ในการเรียนวิชาศิลปะเช่นสีกระดาษวาดรูปดินสอหลังจากนั้นครูได้สอนวิธีการลงสีรูป......

อ่านต่อ

ผลงานของเด็กนักเรียน ผลงานของเด็กนักเรียน
          เด็กสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาและเด็กยังสามารถกลับไปให้ความรู้กับชุมชนได้อีกด้วยท......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม