สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านนุบอ


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสตติด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสตติด
          กิจกรรมต่อต้านยาเสตติด ศศช.บ้านนุุบอ......

อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ 2561 วันแม่แห่งชาติ 2561
          วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ ศศช.บ้านนุบอจึงได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

สอนเสริม(ภาษาปกาเกอะญอ) สอนเสริม(ภาษาปกาเกอะญอ)
          ศศช.บ้านนุบอจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาปกาเกอะญอทุกวันเสาร์ ในเวลาช่วงเช้าโดยมีครูสอนภาษาจากคน......

อ่านต่อ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
          วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้นักเรียนฝึกทำการพับนกจ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม