สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านคำหวัน


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมอาหารกลางวัน ศศช.บ้านคำหวัน กิจกรรมอาหารกลางวัน ศศช.บ้านคำหวัน
          ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"บ้านคำหวัน โดยครูเศรษฐา ศิระชัย ครูจะซู นราธนวิทูร และผู้......

อ่านต่อ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
          วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.-11.00 น.คณะครูนักเรียน ครูตชด ครู ศศช.และผู้นำหมู่บ้านร่วมถวายเ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย (เด็กทุน) กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย (เด็กทุน)
          ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"บ้านคำหวัน มีเด็กนักเรียนได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10 คน ได......

อ่านต่อ

กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
          วันที่ 9-31 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านคำหวัน โดย ครูเศรษฐา ศิระชั......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม