สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านห้วยผาดำ


กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ กิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ
          ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่สนใจ และจัดการศึกษาแก่ผู้ไม่รู้หนังสือ ให้อ่านออกเขียนได้ โดยมีเด็กทุนคอยช่......

อ่านต่อ

เรียนและนำไปปฎิบัติบัติ เรียนและนำไปปฎิบัติบัติ
          นักเรียนต้องนั่งสมาธิก่อนเรียน เพื่อให้สมองเด็กนิ่งและสั่งการช้าลง ให้มีสมาธิมากขึ้น จากนั้นก็ให......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ
          วันที่ 12 เดือนสิงหาคมของทุกปี คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่......

อ่านต่อ

ฝึกเป็นผู้เสียสละ  พัฒนา ฝึกเป็นผู้เสียสละ พัฒนา
          บางครั้งบางวันครูจะพานักเรียนไปพัฒนาวัด ถนนหนทาง โดยมีพระและชาวบ้านไปร่วมด้วย......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม