สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านห้วยกระทิง


กิจกรรมการเรียนการสอน

วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา
          วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ศศช.บ้านห้วยกระทิง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษาที่สำนักสงฆ......

อ่านต่อ

กิจกรรมว้นแม่ กิจกรรมว้นแม่
          ศศช.บ้านห้วยกระทิงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ให้นักเรียนแสดงความรัก ความกตัญญูต......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด
ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

การทำขนมไทย การทำขนมไทย
          วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ศศช.บ้านห้วยกระทิง ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ โดยครูอธิบายวิธีทำ......

อ่านต่อ

การอนุรักสิ่งแวดล้อม การอนุรักสิ่งแวดล้อม
          วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ศศช.บ้านห้วยกระทิง ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ......

อ่านต่อ

ดูผลงานทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม